Termes i condicions

1- Generals:

Les presents condicions generals de venda s'apliquen estrictament a totes les vendes de productes efectuades a la península Ibèrica per Net Engineer, S.L., amb C.I.F. B62378625, d'ara endavant artesaniasyantiguedades.com, amb destinació a persones físiques.

Tot comanda feta a artesaniasyantiguedades.com implica necessàriament a títol de condició essencial, determinant i imprescindible, l'acceptació sense reserves pel Client de les Condicions Generals de Venda de artesaniasyantiguedades.com vigents el dia en què es dugui a terme la comanda corresponent. A més, el Client reconeix que l'acceptació de les presents condicions implicarà l'aplicació d'aquestes a la comanda a què es refereixen, així com a tot comanda posterior, amb excepció d'aquells casos en què noves condicions siguin posades en el seu coneixement per artesaniasyantiguedades.com. El fet que artesaniasyantiguedades.com no recorri en un moment donat a qualsevol de les presents condicions no pot ser interpretat ni equivaldrà a renunciar a recórrer a elles en el futur o en el passat.

Llei aplicable i jurisdicció competent. La interpretació i l'execució de les condicions, així com tots els actes que es siguin conseqüència d'elles, quedaran sotmesos al dret espanyol, llevat que hi hagi disposicions d'ordre públic contràries a això.


2- Funcionament del portal:

Tots els productes oferts en aquesta web són propietat d'artistes i artesans, aquesta web és un portal que gestiona les vendes només com a intermediari.

Un cop realitzat una comanda, se li notificarà al proveïdor i aquest s'ocuparà de realitzar l'enviament. Abans de procedir a l'enviament, qualsevol contacte es realitzarà a través d'aquesta mateixa web, a l'apartat de contacte. Nosaltres ens ocupem de contactar amb el proveïdor per resoldre qualsevol problema que pugui succeir abans de rebre l'enviament.

Un cop realitzat en enviament, el client disposarà ja de la factura o comprovant de compra del proveïdor, de manera que contactarà directament amb aquest proveïdor en cas de qualsevol problema amb el producte o per gestionar garanties.

En el cas de devolucions, pot posar-se en contacte amb nosaltres perquè li gestionem nosaltres mateixos de la devolució amb el proveïdor.


3- Preus:

Els preus publicats en artesaniasyantiguedades.com són en Euros i són vigents excepte error tipogràfic. Tots els preus porten l'IVA inclòs aplicable en el dia de la comanda, qualsevol canvi de taxa d'IVA serà aplicat automàticament als preus dels productes en venda a artesaniasyantiguedades.com.

Les ofertes sobre productes de venda a artesaniasyantiguedades.com es mostraran a l'apartat "Ofertes" o s'indicarà a la fitxa del producte i, si no s'indica el contrari, seran vàlides mentre es mostrin en pantalla.

3- Diferents maneres de pagament:

En formular la comanda, el client pot triar lliurement abonar les compres que realitzi en artesaniasyantiguedades.com mitjançant: Paypal (targeta de crèdit) i a pagar a botiga.


4- Producte:

Les ofertes presentades per artesaniasyantiguedades.com són vàlides dins del límit de les existències disponibles. artesaniasyantiguedades.com es reserva el dret de modificar l'assortiment de productes en funció de les dificultats imposades pels seus proveïdors.

Les fotografies, grafismes i les descripcions dels productes proposats a la venda només són orientatius i no comprometen de cap manera al venedor artesaniasyantiguedades.com.


5- Trameses:

Els productes adquirits es lliuraran a la persona i a l'adreça indicada a la comanda.
Per defecte, les factures s'enviaran a l'adreça electrònica indicada pel client en l'hora de la seva alta en artesaniasyantiguedades.com
Els dissabtes, diumenges i festes no hi haurà ni sortida ni lliurament de comandes.
No obstant la seva demora no implicarà ni anul • lació de la comanda ni indemnització.
Una comanda es considera lliurat en el moment en què el transportista lliura el paquet o els paquets al client i aquest signa el document de recepció de lliurament. Correspon al client verificar l'estat de la mercaderia a la recepcioni indicar totes les anomalies en l'albarà de recepció de lliurament.


6- Polítiques de devolucions i anul · lacions

6-1 Devolució de mercaderia:

La nostra política, complint amb la normativa vigent, és concedir-li el dret de retornar qualsevol article comprat en artesaniasyantiguedades.com en el termini de 7 dies des de la data de recepció.

No haurà d'aportar cap explicació, qualsevol article, comprat a artesaniasyantiguedades.com, retornat en el seu embalatge original, precintat i en perfectes condicions serà acceptat sense més.

En un termini màxim de 10 dies de la recepció de la devolució, artesaniasyantiguedades.com es compromet al seu reemborsament.

Abans de realitzar la devolució, haurà de comunicar-ho al departament d'Atenció al client.

Si la causa de la devolució fos que l'article retornat és defectuós o no correspon al sol·licitat en la comanda, artesaniasyantiguedades.com càrrec de les despeses de la devolució i nou enviament. Si el motiu de la devolució és que la comanda no el satisfà, li reemborsarem l'import però no les despeses d'enviament ni les despeses de devolució.

6-2 Anul·lació de comanda:

Si l'anul·lació de la comanda arriba abans de la sortida de mercaderia el client no tindrà cap despesa. En el cas d'una anul·lació després de la sortida de la comanda, el client tindrà al seu càrrec les despeses d'enviament així com les despeses de devolució d'aquest mateix comanda.