Legal

Aquest web és propietat de NET ENGINEER, S.L. situada al carrer Reverend Doctor A. Vila, 53, Baixos 08251 de Santpedor (Barcelona), amb CIF B62378625 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom: 32.948, Foli:181, Full B-222.754. Queda prohibida la reproducció total o parcial de qualsevol contingut del web, sense l'autorització expressa de NET ENGINEER, S.L.